Suski o referendum ws. konstytucji: Może to i ciekawa propozycja, choć specjalnie jej nie rozumiem

13 Июнь 12:01   198 wiev


Suski o referendum ws. konstytucji: Może to i ciekawa propozycja, choć specjalnie jej nie rozumiem

Dopytywany w Polsat News, czy nie rozumie propozycji prezydenta, Suski odpowiedział: "Nie do końca".

Prezydent ma prawo do zgłaszania inicjatyw referendalnych, będziemy rozmawiać nad tymi propozycjami, mam nadzieję, że ostateczny kształt pytań będzie taki, że będzie to interesujące dla obywateli - powiedział Suski.


Dodał, że referendum konsultacyjne, czyli nie gotowe propozycje do akceptacji, ale "poszukiwanie różnych rozwiązań, które sią bardziej społeczeństwu podobają", byłoby przeprowadzane pierwszy raz.

Szef gabinetu politycznego premiera przyznał jednocześnie, że ewentualne referendum mogłoby pomóc w rozstrzygnięciu, czy większe kompetencje powinien mieć w Polsce prezydent, czy premier. Zaznaczył, że podczas wizyt zagranicznych, w których towarzyszy premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, niektórzy przywódcy "w dyplomatycznym języku" dają do zrozumienia, że "Polska jest pewnym sensie ewenementem", bo nie wiadomo do końca, z kim rozmawiać w sprawach polityki zagranicznej - czy z prezydentem, czy z premierem. Ma to znaczenie - dodał - zwłaszcza wtedy, gdy obaj reprezentują różne obozy polityczne.

W opinii Suskiego, "czy to jest system prezydencki, czy system kanclerski, to jest sprawa wtórna", potrzebne jest jednak "rozstrzygniecie, żeby nie było takich sytuacji z zabieraniem samolotu, wyrywaniem sobie krzeseł".

Rozumiem intencje prezydenta, żeby skończyć z tym dwugłosem - powiedział. - Ja jestem w tym momencie za systemem bardziej kanclerskim, to znaczy żeby to było skupione w rękach premiera, który rzeczywiście sprawuje władze wykonawczą - podkreślił.

We wtorek podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, w którym uczestniczył prezydent Andrzej Duda, Mucha przedstawiono propozycję 15 pytań, które mogłyby paść w referendum konsultacyjnym ws konstytucji.

Wśród propozycji znalazły się m.in. pytania o uchwalenie nowej konstytucji lub dokonanie zmian w obecnej, o konstytucyjne zagwarantowanie członkostwa Polski w UE oraz w NATO, o zapisanie wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym, o wzmocnienie pozycji rodziny, o zagwarantowania wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenie „500+”).

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum. Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.Najnowsze wiadomości
TOP