"Prof. Gersdorf zostanie wypłacona pensja tak, jakby normalnie pracowała". Sędzia SN: Biorę to na własną odpowiedzialność

11 Июль 22:32   39 wiev


"Prof. Gersdorf zostanie wypłacona pensja tak, jakby normalnie pracowała". Sędzia SN: Biorę to na własną odpowiedzialność

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. W związku z tym od 4 lipca przestali - według ustawy - pełnić swoje funkcje. Mogą dalej orzekać, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN. Małgorzata Gersdorf, która ukończyła 65. rok życia, nie złożyła takiego oświadczenia. Gersdorf - wybrana na I prezesa SN w 2014 r. - podkreślała wielokrotnie, że kadencja I prezesa SN zgodnie z konstytucją trwa 6 lat.

W środę rzecznik SN Michał Laskowski poinformował, że prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Józef Iwulski, który kieruje pracami Sądu Najwyższego podjął już decyzję, że będzie wypłacał wynagrodzenie sędzi Małgorzacie Gersdorf takie, jak każdemu innemu pracownikowi świadczącemu pracę, czy korzystającemu z urlopu. Jak informował w poniedziałek zespół prasowy SN, prof. Gersdorf będzie przebywać na urlopie do 19 lipca.


Sędzia Iwulski, potwierdził w środę w Polsat News, że prof. Gersdorf zostanie wypłacona pensja tak, jakby normalnie pracowała. - Ostatecznie postanowiłem wziąć to na własną odpowiedzialność. Użyliśmy ustawowej formuły, aby ta decyzja nie mogła pociągać jakiś negatywnych konsekwencji dla głównej księgowej i szefa kancelarii (SN) - zaznaczył.

Iwulski był pytany, czy spodziewa się ewentualnych konsekwencji związanych z tą decyzją. - Tak, uważam, że konsekwencją może być postępowanie dyscyplinarne. Może być też postępowanie szczególne przed specjalnymi komisjami ws. naruszenia dyscypliny finansów publicznych - wskazał sędzia SN.

Na pytanie, czy prof. Gerdsorf dostanie wynagrodzenie I prezesa Sądu Najwyższego, sędzia Iwulski podkreślił, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w przyszłym tygodniu.

- To musi zostać rozdzielone na dwie decyzje. Wynagrodzenie będzie w przyszłym tygodniu, natomiast dzisiaj konieczne było rozstrzygnięcie, czy należy wypłacać świadczenia związane z przejściem w stan spoczynku: odprawę i ewentualnie inne koszty. Zostało rozstrzygnięte, że nie wypłacamy pani prezes Gersdorf odprawy i innych świadczeń związanych z przejściem w stan spoczynku - poinformował Iwulski.Najnowsze wiadomości
TOP