Powstanie publiczny rejestr alimenciarzy

22 Январь 08:46   36 wiev


Powstanie publiczny rejestr alimenciarzy

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad utworzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych, który ma objąć również dłużników alimentacyjnych. Trafią do niego osoby, wobec których toczy się egzekucja i które zalegają ze spłatą dłużej niż sześć miesięcy. Do takiego rejestru będzie miał dostęp na przykład pracodawca - by sprawdzić, czy osoba, którą zatrudnia, wywiązuje się ze zobowiązań.

Zdjęcie Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zmiany w prawie rodzinnym; Na zdjęciu: Michał Woś i Zbigniew Ziobro /Andrzej Hulimka /Reporter


Rejestr dłużników alimentacyjnych to część szerszego projektu, czyli Krajowego Rejestru Zadłużonych. Ma być tam utworzona specjalna podgrupa osób, które nie chcą płacić na swoje dzieci - mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Reklama

"Właśnie po to, by pracodawca, zatrudniając taką osobę, mógł sprawdzić, czy zalega z alimentami czy też nie" - powiedział IAR wiceminister.

Resort chce, by do rejestru trafiła możliwie szeroka grupa zadłużonych, ale chce też uregulować kwestie kontaktów z dziećmi po rozwodzie.

"W ciągu kilku tygodni Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawi projekt zmian w prawie rodzinnym" - poinformował Michał Woś. "I tu tak samo jak przy alimentach trzeba powiedzieć, że każde dziecko, oprócz prawa do utrzymania, ma też prawo do widzenia ze swoim rodzicem" - podkreślił wiceminister.

Projekt jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Ministerstwo chce, aby rodzicowi, który utrudnia kontakt dziecka z drugim rodzicem, groziła odpowiedzialność karna.  Najnowsze wiadomości
TOP