Pułapki w rekrutacji do liceów. Jak nie stracić swojej szansy?

17 Май 07:17   131 wiev


Pułapki w rekrutacji do liceów. Jak nie stracić swojej szansy?

Trwa rekrutacja do szkół średnich, Jaką wybrać taktykę, aby dostać się do wymarzonej szkoły? Ile można zdobyć punktów za świadectwo i zwycięstwa w konkursach i zawodach? Wszystko to trzeba wiedzieć, aby nie pogubić się w skomplikowanym systemie przyjęć do liceów i techników.

Zdjęcie Egzamin gimnazjalny w tym roku odbył się 18 kwietnia /Karolina Misztal /Reporter


Absolwenci gimnazjów mają już niewiele czasu, aby zdecydować,  gdzie zamierzają kontynuować naukę. Rodzice dzieci, które chcą się uczyć w klasach sportowych lub dwujęzycznych, muszą  już maju złożyć wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły.   Reklama

W Krakowie i Warszawie ten termin upływa 18 maja, w innych województwach mogą być podane inne daty: wyznacza je co roku kurator oświaty.

Wcześniejszy termin do klas sportowych i dwujęzycznych wynika z faktu, że organizowane są tam dodatkowe testy:  sprawności fizycznej lub znajomości języka.

W niektórych miastach uczniowie, którzy nie zdają do klas sportowych i językowych, mają więcej czasu na złożenie wniosku, np. w Krakowie mogą to zrobić do 11 czerwca. Jednak w Warszawie termin 18 maja obowiązuje wszystkich uczniów. Oceń swoje możliwości

Jaką przyjąć taktykę, aby dostać się do wymarzonej szkoły?  - Ważne jest, aby realnie ocenić swoje możliwości, czyli np. nie wybierać tylko najlepszej szkoły, jeśli mamy średnie wyniki w nauce - mówi Ewelina Matyja, doradca zawodowy i pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Krakowie.

Warto spróbować wstępnie przeliczyć punkty za świadectwo oraz egzamin gimnazjalny i porównać je z progiem punktowym z ubiegłego roku. Trzeba także pamiętać także o tym, że co roku progi są inne. Nie są także wyznaczane odgórnie.

Szkoły przyjmują wszystkich z najlepszymi wynikami, a wynik najsłabszego ucznia, który się dostał, staje się wtedy automatycznie progiem punktowym. Układanie listy klas

Ważne jest także, aby przy składaniu wniosku o przyjęcie, listę klas układać hierarchicznie: na pierwszych miejscach te, do których najbardziej chcemy się dostać. System komputerowy spróbuje nas najpierw przydzielić do pierwszej klasy, którą wybraliśmy, a jeśli mamy za mało punktów, to kolejnej lub następnych.

W niektórych miastach możemy wybrać tylko trzy szkoły, na których najbardziej nam zależy, ale np. w Krakowie od kilku lat nie ma limitów. Teoretycznie możemy wpisać do systemu rekrutacyjnego wszystkie szkoły. Warto wybrać ich jak najwięcej, wtedy zwiększamy swoje szanse na dostanie się  do jednej z nich.

 Jeśli natomiast uczeń wybierze tylko jedną lub dwie najlepsze szkoły może skończyć się to tym, że nie dostanie się do żadnej z nich. W drugim terminie rekrutacji będzie mógł wybierać tylko te, w których zostały wolne miejsca: są to zazwyczaj placówki zajmujące niskie miejsca w rankingach.

W większości województw przeprowadzana jest elektroniczna rekrutacja do szkół średnich. Wniosek trzeba wypełnić w systemie elektronicznym (w przypadku Krakowa znajduje się on na stronie https://krakow.e-omikron.pl), a potem zanieść do tzw. szkoły pierwszego wyboru, czyli tej, na której najbardziej nam zależy.

Trzeba także pamiętać o tym, że do momentu złożenia wniosku w szkole pierwszego wyboru można poprawić wprowadzone do elektronicznego systemu informacje.

W Krakowie istnieje także możliwość dokonania zmiany na liście priorytetów w złożonym już wniosku. Wymaga to usunięcia w systemie rekrutacyjnym potwierdzenia złożenia wniosku przez szkołę pierwszego wyboru. Umożliwi to ponowną edycję wniosku i złożenie go ponownie do szkoły pierwszego wyboru (może być inna niż poprzednio). Za co można dostać punkty?

W rekrutacji do szkół średnich maksymalnie można zdobyć 200 punktów, z czego 100 za świadectwo i osiągnięcia szkolne oraz 100 za egzamin gimnazjalny.

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN z 2017 roku, za ocenę celującą - przyznaje się po 18 punktów; bardzo dobrą -17 punktów;  dobrą -14 punktów;  dostateczną - 8 punktów; dopuszczającą -2 punkty. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, czyli tzw. czerwony pasek można zdobyć dodatkowo 7 punktów.

Tytułu finalisty ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego to dodatkowo 10 punktów, tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów,  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -  5 punktów. Liczą się także zwycięstwa w zawodach sportowych lub artystycznych: tu można zdobyć od 1 do 10 punktów w zależności od rangi i rodzaju zawodów.

Wszystkie te konkursy są punktowane jeśli uczeń je wygrał w pierwszej, drugiej lub trzeciej klasie gimnazjum, nie można sobie dopisać do punktacji za osiągnięcia ze szkoły podstawowej.

Za działalność na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się maksymalnie 3 punkty.

Nie ma natomiast żadnych dodatkowych bonusów za ukończenie szkoły muzycznej.Najnowsze wiadomości
TOP