Warszawa: Czarnoskóry powstaniec upamiętniony tablicą

14 Июнь 11:47   176 wiev


Warszawa: Czarnoskóry powstaniec upamiętniony tablicą

August Agbola O'Brown, najprawdopodobniej jedyny czarnoskóry powstaniec warszawski, zostanie upamiętniony pamiątkową tablicą.

Zdjęcie August Agbola Browne walczył w powstaniu warszawskim /Wikimedia Commons /domena publiczna


Fundacja Wolność i Pokój wystosował apel o upamiętnienie Augusta A. O'Browna "Aliego", muzyka jazzowego i przedwojennego mieszkańca Warszawy, który wziął udział w powstaniu. Był członkiem batalionu "Iwo" walczącego na warszawskim Śródmieściu. Reklama

Fundacja wystąpiła do stosownych urzędów w Warszawie o pozwolenie na umieszczenie tablicy przy Skwerze Hoovera. Jak zaznacza Wolność i Pokój to "jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc Warszawy, w ścisłym obrębie Starego Miasta".

Według "Rzeczpospolitej", inicjatywę popierają między muzycy jazzowi, przedstawiciele Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Fundacja prosi o wsparcie inicjatywy. Wpłaty można dokonywać na konto Fundacji Wolność i Pokój 14 1240 6175 1111 0010 3789 4118 z dopiskiem "Ali".

Więcej o historii Augusta A. O'Browna "Aliego" przeczytacie tutaj!Najnowsze wiadomości
TOP