Sejm odrzucił sprawozdanie z działalności NIK za 2016 r.

12 Ноябрь 19:47   47 wiev


Sejm odrzucił sprawozdanie z działalności NIK za 2016 r.

W zeszłym roku we wrześniu Sejm nie przyjął sprawozdania z działalności NIK w 2015 r.; był to pierwszy przypadek odrzucenia sprawozdania Izby.  

Ustawa o NIK nie precyzuje konsekwencji nieprzyjęcia przez Sejm sprawozdania. Mówi jedynie, że NIK przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności (co zapisane jest także w konstytucji) i że wcześniej sprawozdanie zatwierdza Kolegium NIK.
Najnowsze wiadomości
TOP