Onet: Warszawski ratusz zaskarżył decyzje komisji weryfikacyjnej korzystne dla miasta?

13 Ноябрь 10:20   27 wiev


Onet: Warszawski ratusz zaskarżył decyzje komisji weryfikacyjnej korzystne dla miasta?

Według portalu do 10 października 2017 roku Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pięć skarg na uzasadnienie decyzji komisji weryfikacyjnej, dotyczące uchylenia reprywatyzacji i odmowy uwzględnienia wniosku dekretowego. Chodzi o głośne nieruchomości leżące w samym centrum stolicy: Chmielną 70, Sienną 29, Twardą 8 i 10, warte setki milionów złotych.

Onet twierdzi, że miasto wniosło do sądu o uchylenie tych ustaleń, które obciążają urzędników stołecznego ratusza, przeprowadzających czynności reprywatyzacyjne. Według portalu zaskarżone decyzje stwierdzają m.in. bierność prezydenta Warszawy, nieustalenie w sposób prawidłowy kręgu stron postępowania dekretowego, zaniechanie czynności dowodowych, czy też akceptowanie przez ścisłe kierownictwo warszawskiego ratusza, w tym samą Gronkiewicz-Waltz, wydawania decyzji reprywatyzacyjnych.


Według cytowanego przez portal stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości Hanna Gronkiewicz-Waltz idąc do sądu, chce doprowadzić do uchylenia wydanych przez komisję decyzji, co w praktyce – jeśli WSA przychyli się do wniosku – oznaczać będzie zwrot nieruchomości handlarzom roszczeń i stratę dla miasta wielu milionów złotych.

Po informacji Onetu na Twitterze głos zabrała Agnieszka Kłąb, z-ca rzecznika prasowego stołecznego ratusza.

Nieprawda. Nie skarżymy decyzji. Skarżymy jedynie fragmenty uzasadnień decyzji. Uzasadnienia decyzji nie mogą być orężem walki politycznej! https://t.co/qS6N0EWpmg— Agnieszka Kłąb (@AgaKlab) 13 October 2017Najnowsze wiadomości
TOP