​Gronkiewicz-Waltz o audycie w sprawie reprywatyzacji

13 Ноябрь 12:34   34 wiev


​Gronkiewicz-Waltz o audycie w sprawie reprywatyzacji

"Chodziło o to, żeby dokładnie zbadać i ten audyt jest. Nawiasem mówiąc, chociaż pan Jaki mnie nie prosił, to ja mu to wyślę. Dlatego, że uważam, że jest to bardzo ważna praca, w szczególności biura audytu, ale i całej administracji, która wspomagała i musiała się do tego ustosunkować" - podkreśliła Gronkiewicz-Waltz. Najnowsze wiadomości
TOP