​Szydło w Bratysławie: Mamy jasne oczekiwania wobec szefa RE Donalda Tuska

13 Ноябрь 14:51   43 wiev


​Szydło w Bratysławie: Mamy jasne oczekiwania wobec szefa RE Donalda Tuska

Premier podkreśliła, że Grupa Wyszehradzka ma "jasne i jednolite" stanowisko w sprawie przyszłości UE.

"Musimy myśleć o rozwoju Europy w oparciu o solidarność i o jedność" - mówiła polska premier. "Różnorodność poszczególnych państw członkowskich jest atutem, który wzmacnia Europę, a nie ją osłabia; podziały Europy na wąskie grupy są błędem i prowadzą tylko i wyłącznie do rozbicia" - dodała Szydło.


Szefowa rządu akcentowała również, że reforma UE "nie może polegać na dostosowaniu naszej wspólnej Unii do oczekiwań tylko jednej grupy państw". W szczególności - wskazała - "zasady rynku wspólnotowego nie mogą być dyktowane przez kraje, które tracą konkurencyjność z powodu braku reform strukturalnych rynku pracy". "Zreformowana UE musi odpowiadać na oczekiwania wszystkich w tym samym stopniu" - przekonywała Szydło.

Jak dodała, kraje V4 oczekują, że proces reformy Unii "będzie oparty o instytucje traktatowe UE, w tym przede wszystkim o działania Rady Europejskiej".

Premier odniosła się w tym kontekście do planowanego na piątek spotkania premierów Polski, Słowacji, Czech i Węgier z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. "Mamy jasne oczekiwania wobec przewodniczącego RE (...), by proces ten (reformowanie UE - PAP) był transparentny; oczekujemy, że to właśnie Rada będzie miejscem kształtowania kompromisów w najważniejszych sprawach, które dziś dzielą UE: w sprawie migracji, polityki klimatycznej i energetycznej UE i w sprawie wspólnego rynku" - mówiła.

"Przewodniczący ma zapewnić państwom członkowskim pełny i równy udział w procesie, natomiast to państwa członkowskie zadecydują o przyszłości UE" - zaznaczyła Szydło.

Z Bratysławy Rafał Białkowski (PAP)Najnowsze wiadomości
TOP